De Carrièrehanddruk
 

De Carrièrehanddruk

De maatschappelijk verantwoorde handdruk voor de carrière van uw medewerker bij ontslag.

   

Duurzom

 Structura Academie

 

Afbeeldingsresultaat voor iungo

     noloc MVO Loont!

 

 

 

De Carrièrehanddruk: duurzame inzetbaarheid door te investeren in de carrière van uw (ex-) werknemer bij in- en outplacement en loopbaanadvies. Een sociaal plan!

De Carrièrehanddruk bij ontslag

Als u ontslag moet aanzeggen of u wordt ontslagen, dan is dit voor beide partijen een vervelende, teleurstellende en vaak langdurige procedure. De werkgever is meestal gedwongen tot deze keuze en outplacement. De werknemer kan vaak niet anders dan dit uiteindelijk accepteren.

Ook kan het zijn dat de persoonlijke ontwikkeling niet in balans is met de bedrijfsontwikkeling. Goed werkgeverschap kan worden vertaald met een Carrièrehanddruk ® middels loopbaanadvies voor de werknemer. En als beloning voor de werkgever een kosteloos assessment met een certificaat Sociaal Ondernemerschap. Een maatschappelijk verantwoorde handdruk.

Voor de werkgever en de werknemer wordt met De Carrièrehanddruk voorkomen, dat er een langdurig traject in moet worden gegaan van wettelijke bepalingen en regelgeving rondom de huidige transitievergoeding. De Carrièrehanddruk is ontwikkeld voor het vinden van nieuw werk en om in dialoog te blijven. Het helpt voorkomen dat werknemers onnodig afhankelijk worden van sociale zekerheden of voorzieningen. Een traject voor oplossingsgerichte ondersteuning in begeleiding en bemiddeling bij outplacement en loopbaanadvies.

De Carrièrehanddruk zorgt er voor dat de kansen op duurzame inzetbaarheid - dus behoud van werk - worden vergroot. Dat de werknemer geen verdere financiële of andere uitzichtloze situaties tegemoet hoeft te zien. De loopbaan van de werknemer staat volledig centraal vanuit zijn eigen visie, passie en onafhankelijkheid en is gericht op de nieuwe economie.

De Carrièrehanddruk bij doorstroom en instroom

Naast het inzetten van De Carrièrehanddruk bij ontslag en loopbaanadvies, kunt u deze ook inzetten bij loopbaanbegeleiding (doorstroom) en werving en selectie (instroom). Hier staan ook de ambitie van de werknemer en de visie en missie van de werkgever centraal en begint de dialoog met het maken van goede afspraken bij aanvang van de nieuwe werkzaamheden.

Ons onderscheid is gericht op de juiste balans tussen persoonlijke ontwikkeling en bedrijfsontwikkeling

De Carrièrehanddruk is gericht op persoonlijke ontwikkeling en houdt rekening met de bedrijfsontwikkeling. Een traject waarbij de werkgever ook wordt ontzorgd en oplossingsgericht kan werken. De werkgever ontvangt voor zijn inspanning een kosteloze workshop met assessment vanuit de Structura Academie, waarbij het certificaat Sociaal Ondernemer wordt uitgereikt.

De dienst is ontwikkeld uitgaande van goede afspraken, duurzame inzetbaarheid en optimalisatie van HR-beleid. Binnen een sociaal plan, de huidige transitievergoeding (gouden handdruk), een vaststellingsovereenkomst of bij interne mobiliteit. Voor de werkgever een (extra) investering waartoe hij bereid is en die preventief voor aanspraak op sociale zekerheden en voorzieningen wordt gedaan.

Over het Waarom Voor wie Van wie, leggen we u graag meer uit op deze website. Tevens voorzien wij u graag van persoonlijk advies. Een deel van de opbrengsten van De Carrièrehanddruk wordt teruggebracht in de maatschappij middels sociaal innovatieve projecten gestimuleerd door Healthcoins. Ook UWV en gemeenten kunnen gebruik maken van dit initiatief.

iungo, Latijn voor Ik verbind...  en om uw onafhankelijkheid te benadrukken geven wij aan iedere deelnemer van een outplacement- of loopbaantraject een gratis persoonlijke energiecontroller. Wij geven u energie.

 

Informatie voor werkgevers Informatie voor UWV en gemeentenInformatie voor particulieren

 

Waarom 

De Carrièrehanddruk is als waardecertificaat ontwikkeld vanuit de visie van duurzame inzetbaarheid en optimalisatie van HR-beleid. Het doel is de krachten tussen de maatschappelijke partijen (de (ex)- werkgever, de werknemer en de nieuwe werkgever) te bundelen en preventief te handelen bij (dreigend) ontslag. Het streven is een andere manier van denken en doen te bevorderen vanuit de gedachte van persoonlijke ontwikkeling en bedrijfsontwikkeling.

Lees meer

 

Voor wie

De Carrièrehanddruk wordt met name sector- en functiegericht ingezet en voor de 45-plus en de 27- doelgroep. Bij outplacement en loopbaanadvies bij carrièredruk. Bij loopbaanbegeleiding en werving en selectie bij doorstroom en instroom. Naast economische omstandigheden van ontslag, ligt de kracht in het vinden van een werkgever waarbij de visie en missie past bij uw persoonlijke ontwikkeling, of waarbij de bedrijfsontwikkeling aansluit bij uw ambitie.

Lees meer

 

Van wie

De Carrièrehanddruk is een waarde-certificaat, dat u wordt aangeboden door uw werkgever. Veelal vanuit een afvloeiingsregeling, bij individueel ontslag of loopbaanadvies. De werkgever begrijpt dat u veel te bieden heeft, dat u zich over het algemeen afgeschreven en aan de kant gezet voelt of juist dat u zich wilt verder wilt ontwikkelen. De werkgever wil als onderdeel van ondernemend Nederland en vanuit zijn zakelijke principes u kansen bieden om duurzaam inzetbaar te blijven voor de arbeidsmarkt.

Lees meer

 

Advies

Wij voorzien u graag van advies wat De Carrièrehanddruk voor alle betrokken partijen kan opleveren. In beginsel betreft dit een advies voor de mogelijkheid om duurzame inzetbaarheid van uw werknemer te vergroten. Een deel van de opbrengsten wordt teruggebracht in de maatschappij. Wij werken altijd in een drieledige klantrelatie tussen de (ex-) werkgever, de werknemer en de nieuwe werkgever. De werknemer staat hierin centraal en in overleg met de (ex-) werkgever.

Lees meer

Neem gerust contact op voor een adviesgesprek of bel met 038 820 09 90

 
Award 2013

De Carrièrehanddruk voor werkgevers

Award 2011

De Carrièrehanddruk voor gemeenten en UWV

De Carrièrehanddruk
Copyright © 2016 Design by Bixie

De Carrièrehanddruk ® is een geregistreerd handelsmerk en een initiatief van ML | Management, uw partner voor duurzame ontwikkeling en sociale innovatie