Skip to main content

De Carrièrehanddruk® bij outplacement en verzuim

De maatschappelijk verantwoorde handdruk voor de carrière van uw werknemer bij ontslag, ziekmelding of persoonlijke ontwikkeling.

Ontvang als werkgever een gratis werk- en inspiratiesessie sociale innovatie t.w.v. € 895 (voor twee deelnemers).

De Carrièrehanddruk® - snelle en landelijke transitie naar nieuwe baan of bij persoonlijke ontwikkeling

Investeren in de carrière van uw (ex-) werknemer bij outplacement, verzuim, loopbaanadvies, loopbaanbegeleiding en werving & selectie. Een sociaal plan!


Alles voor elkaar bij ontslag of ziekmelding

Alles voor elkaar bij ontslag of ziekmelding

Als u ontslag moet aanzeggen of bij ziekmelding, dan is dit voor beide partijen een vervelende, teleurstellende, dure en vaak langdurige procedure. De werkgever kan ontslag of ziekmelding soms niet voorkomen.

De Carrièrehanddruk® is ontwikkeld als waardecertificaat en zorgt voor een snelle transitie naar een nieuwe baan of bij persoonlijke ontwikkeling. Uw werknemer blijft duurzaam inzetbaar.

Duurzaam ondernemers- en HR-beleid

Goed werkgeverschap kan worden vertaald met een Carrièrehanddruk®. Een maatschappelijk verantwoorde handdruk en ethisch stempel voor de carrière van uw werknemer bij ontslag of ziekmelding. De Carrièrehanddruk® is een traject gericht op persoonlijke ontwikkeling van uw werknemer en houdt rekening met uw bedrijfsontwikkeling.

En als beloning voor de werkgever een gratis werk- en inspiratiesessie. U krijgt gratis bedrijfskundig advies!

Duurzaam ondernemers- en HR beleid
Dialoog boven juridische kaders

Dialoog boven juridische kaders

Voor de werkgever en de werknemer wordt met De Carrièrehanddruk® voorkomen, dat er een langdurig traject in moet worden gegaan van wettelijke bepalingen en regelgeving rondom de huidige transitievergoeding of ziekengeld. De Carrièrehanddruk® is ontwikkeld voor het snel vinden van nieuw werk en om in dialoog te blijven.

Het helpt voorkomen dat werknemers onnodig afhankelijk worden van sociale zekerheden of voorzieningen. Een traject voor oplossingsgerichte ondersteuning in begeleiding en bemiddeling bij maatschappelijk verantwoorde outplacement, verzuim of persoonlijke ontwikkeling.

Balans tussen persoonlijke ontwikkeling en bedrijfsontwikkeling

De dienst is ontwikkeld uitgaande van goede afspraken en duurzame inzetbaarheid. Binnen een sociaal plan, de transitievergoeding, een vaststellingsovereenkomst, ziekengeld of bij interne mobiliteit. Voor de werkgever een (extra) investering waartoe hij of zij bereid is en preventief voor aanspraak op sociale zekerheden en voorzieningen.

De Carrièrehanddruk® is gericht op persoonlijke ontwikkeling en houdt rekening met de bedrijfsontwikkeling. Een traject waarbij de werkgever wordt ontzorgd en oplossingsgericht kan werken.

De juiste balans

De Carrièrehanddruk® bij doorstroom en instroom

Naast het inzetten van De Carrièrehanddruk® bij loopbaanadvies (ontslag of ziekmelding), kunt u deze ook inzetten voor loopbaanbegeleiding (doorstroom) en werving & selectie (instroom). Hier staan de persoonlijke ambitie van de werknemer en de visie en missie van de werkgever centraal en begint de dialoog met het maken van goede afspraken bij aanvang van de nieuwe werkzaamheden.

Waarom

De Carrièrehanddruk® is als waardecertificaat ontwikkeld vanuit de visie van duurzame inzetbaarheid en optimalisatie van HR-beleid. Het doel is de krachten tussen de maatschappelijke partijen (de (ex)- werkgever, de werknemer en de nieuwe werkgever) te bundelen en preventief te handelen bij (dreigend) ontslag of ziekmelding. Het streven is een andere manier van denken en doen te bevorderen vanuit de gedachte van balans in persoonlijke ontwikkeling en bedrijfsontwikkeling.

Voor wie

De Carrièrehanddruk® wordt voor u als werknemer ingezet en veelal voor de 45-plus en de 27-min doelgroep. Bij outplacement, verzuim en persoonlijke ontwikkeling. Bij doorstroom en instroom. Naast economische omstandigheden van ontslag of bij een sociaal plan, ligt de kracht in het vinden van een werkgever, waarbij diens visie en missie past bij uw persoonlijke ambititie. Of waarbij de bedrijfsontwikkeling aansluit bij uw persoonlijke ontwikkeling en vice versa.

Van wie

De Carrièrehanddruk® is een waardecertificaat, dat u wordt aangeboden door uw werkgever. Veelal vanuit een afvloeiingsregeling, bij individueel of collectief ontslag of bij ziekmelding. De werkgever begrijpt dat u veel te bieden heeft, dat u zich over het algemeen afgeschreven en aan de kant gezet voelt of juist dat u zich verder wilt ontwikkelen. De werkgever wil als onderdeel van ondernemend Nederland en vanuit zijn of haar zakelijke principes u kansen bieden om duurzaam inzetbaar te blijven voor de arbeidsmarkt.

Advies

Wij voorzien u graag van advies wat De Carrièrehanddruk® voor alle betrokken partijen kan opleveren. In beginsel betreft dit een adviesgesprek over de mogelijkheid om duurzame inzetbaarheid van uw werknemer te vergroten. Wij werken altijd in dialoog met de (ex-) werkgever, de werknemer en de nieuwe werkgever. De werknemer staat hierin centraal en in overleg met de (ex-) werkgever. Een deel van de opbrengsten wordt teruggebracht in de maatschappij middels onze werk- en inspiratiesessies.

De Carrièrehanddruk® tegen armoede

De Carrièrehanddruk® zorgt er voor dat de kansen op duurzame inzetbaarheid - dus behoud van werk - worden vergroot. Dat de werknemer geen verdere financiële of andere uitzichtloze situaties tegemoet hoeft te zien. De loopbaan van de werknemer staat volledig centraal vanuit zijn of haar eigen persoonljke ambitie en onafhankelijkheid en is gericht op de nieuwe economie.

Informatie voor werkgevers

Informatie voor UWV en gemeenten

Informatie voor particulieren

Voorkom carrièredruk

Neem gerust contact op voor een
adviesgesprek of bel met
038 458 00 80

Download de uitgebreide informatie met standaard offerte (PDF)
De carrièrehanddruk
De Carrièrehanddruk® voor
werkgevers
De carrièrehanddruk
De Carrièrehanddruk® voor
UWV en gemeenten