Skip to main content
Voor werknemers

De Carrièrehanddruk® bij outplacement en verzuim

De maatschappelijk verantwoorde handdruk voor de carrière van uw werknemer bij ontslag, ziekmelding of persoonlijke ontwikkeling.

Ontvang als werkgever een gratis werk- en inspiratiesessie sociale innovatie t.w.v. € 895 (voor twee deelnemers).

Voor werknemers

De Carrièrehanddruk® wordt voor u als werknemer ingezet en veelal voor de 45-plus en de 27-min doelgroep. Bij outplacement, verzuim of persoonlijke ontwikkeling. Bij doorstroom en instroom. Naast economische omstandigheden van ontslag of bij een sociaal plan, ligt de kracht in het vinden van een werkgever, waarbij diens visie en missie past bij uw persoonlijke ambititie. Of waarbij de bedrijfsontwikkeling aansluit bij uw persoonlijke ontwikkeling en vice versa.

De methodiek die wordt toegepast binnen De Carrièrehanddruk® (dus voor de begeleiding en bemiddeling naar nieuw werk) gaat volledig uit van vraaggerichte re-integratie met de werknemer in het middelpunt.

In overleg met het UWV of de gemeente kan worden gekeken of er aanvullend mogelijkheden zijn voor scholing. Dit vergroot de waarde van De Carrièrehanddruk®.

Mocht u reeds een WW of bijstandsuitkering hebben en er is dus geen sprake van een (ex-) werkgever, dan kan De Carrièrehanddruk® in overleg met het UWV of de gemeente worden ingezet om binnen afzienbare tijd uit de uitkering te stromen. De Carrièrehanddruk® vertegenwoordigt dan pas waarde als het UWV of de gemeente bereid is hier in te investeren. Uw werkcoach of bijstandsconsulent kan u meer vertellen over de mogelijkheden die er zijn om in u te investeren.

Mocht één van onze gecertificeerde trajectbegeleiders / jobcoaches u hierbij van dienst kunnen zijn, dan helpen wij u graag met het opnemen van contact met het UWV of de gemeente.