De Carrièrehanddruk
 

Voor wie


De Carrièrehanddruk® wordt met name mens- en bedrijfsgericht ingezet en voor de 45-plus en de 27-min doelgroep. Bij outplacement en loopbaanadvies bij carrièredruk. Bij loopbaanbegeleiding en werving en selectie bij doorstroom en instroom. Naast economische omstandigheden van ontslag, ligt de kracht in het vinden van een werkgever waarbij de visie en missie past bij uw persoonlijke ontwikkeling, of waarbij de bedrijfsontwikkeling aansluit bij uw ambitie.

De methodiek die wordt toegepast binnen De Carrièrehanddruk® (dus voor de begeleiding en bemiddeling naar nieuw werk) gaat volledig uit van een Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) met de werknemer in het middelpunt.

In overleg met het UWV of de gemeente kan worden gekeken of er aanvullend mogelijkheden zijn voor scholing. Dit vergroot de waarde van De Carrièrehanddruk®.

Mocht u reeds een WW of bijstandsuitkering hebben en er is dus geen sprake van een (ex-) werkgever, dan kan De Carrièrehanddruk® in overleg met het UWV of de gemeente worden ingezet om binnen afzienbare tijd uit de uitkering te stromen. De Carrièrehanddruk® vertegenwoordigt dan pas waarde als het UWV of de gemeente bereid is hier in te investeren. Uw werkcoach of bijstandsconsulent kan u meer vertellen over de mogelijkheden die er zijn om in u te investeren.

Mocht één van onze geregistreerde of gecertificeerde trajectbegeleiders / jobcoaches u hierbij van dienst kunnen zijn, dan helpen wij u graag met het opnemen van contact met het UWV of de gemeente.


De HanddrukMVO Loont!

Neem gerust contact op voor een adviesgesprek of bel met 038 458 00 80

 
Award 2013

De Carrièrehanddruk voor werkgevers

Award 2011

De Carrièrehanddruk voor gemeenten en UWV