De Carrièrehanddruk
 

Waarom


De Carrièrehanddruk® is als waardecertificaat ontwikkeld vanuit de visie van duurzame inzetbaarheid en optimalisatie van HR-beleid. Het doel is de krachten tussen de maatschappelijke partijen (de (ex-) werkgever, de werknemer en de nieuwe werkgever) te bundelen en preventief te handelen bij (dreigend) ontslag. Het streven is een andere manier van denken en doen te bevorderen vanuit de gedachte van persoonlijke ontwikkeling en bedrijfsontwikkeling.

De werknemer staat volledig centraal. Hierbij wordt een methodiek toegepast van een Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) en een drieledige klantrelatie tussen de genoemde maatschappelijke partijen. De trajectbegeleider stuurt het traject in overleg met de (ex-) werkgever.

De (ex-) werkgever is per 1 januari 2015 wettelijk gehouden aan een transitievergoeding. Deze moet dus. De investering in De Carrièrehanddruk® moet niet, maar mag en is een extra investering waartoe de (ex-) werkgever bereid is en daarbij voordeel kan behalen in zijn bedrijfsontwikkeling.

 

Waarom zou u als (ex-) werkgever bereid zijn tot deze investering?

Vanuit een lange en duurzame relatie is het vaak vervelend en teleurstellend om uw medewerker (om economische redenen of vanuit de visie en missie van uw bedrijf) of medewerkers (vanuit een sociaal plan) te moeten ontslaan. U gunt uw medewerker de ondersteuning om met de negatieve effecten van het ontslag om te gaan, spoedig nieuw werk te vinden en zich verder te ontwikkelen. Deze gunfactor heeft naast een positief effect op uw eigen gevoel en het gevoel van uw medewerker, ook zakelijk positieve effecten en draagt bij aan de bedrijfsontwikkeling.

U creëert en behoudt een groter gevoel van betrokken- en tevredenheid bij uw werknemer naar de organisatie toe. Dit zal resulteren in minder of geen negatieve verhalen over de manier van ontslag in privé en zakelijke sfeer. Uw imago over de omgang met uw personeel (vanuit uw zakelijke principes) straalt ook door naar klanten, andere stakeholders en de nieuwe werkgever. Hierdoor behoudt u uw netwerk en vergroot deze mogelijk zelfs. U werkt aan duurzame relaties; dit is een waardevolle investering.

Vanuit uw zakelijke principes benoemen wij u graag als een MVO partner en gecertificeerd sociaal ondernemer. U werkt vanuit een duurzaam HR-beleid. Dit creëert richting uw klanten en andere stakeholders positieve beeldvorming.


De HanddrukMVO Loont!

Neem gerust contact op voor een adviesgesprek of bel met 038 458 00 80

 
Award 2013

De Carrièrehanddruk voor werkgevers

Award 2011

De Carrièrehanddruk voor gemeenten en UWV