Skip to main content

De Carrièrehanddruk® bij outplacement en verzuim

De maatschappelijk verantwoorde handdruk voor de carrière van uw werknemer bij ontslag, ziekmelding of persoonlijke ontwikkeling.

Ontvang als werkgever een gratis werk- en inspiratiesessie sociale innovatie t.w.v. € 895 (voor twee deelnemers).

Advies

Wij voorzien u graag van advies wat De Carrièrehanddruk® voor alle betrokken partijen kan opleveren. In beginsel betreft dit een adviesgesprek over de mogelijkheid om duurzame inzetbaarheid van uw werknemer te vergroten. Wij werken altijd in dialoog met de (ex-) werkgever, de werknemer en de nieuwe werkgever. De werknemer staat hierin centraal en in overleg met de (ex-) werkgever. Een deel van de opbrengsten wordt teruggebracht in de maatschappij middels onze werk- en inspiratiesessies. Wij gaan uit van vraaggerichte re-integratie en de kwaliteiten en talenten van de medewerker. Wij bieden een instrument, een methodiek en een filosofie. Door ons in onze kracht te zetten zetten wij u in uw kracht.

Onze adviezen hebben ook betrekking op de transitievergoeding en de Wet Arbeidsmarkt in Balans. U kunt hierbij denken aan het overgangsrecht en de aanscherping ketenregeling. Wij vertellen u graag meer over de gevolgen voor de werkgever bij het aangaan van een tijdelijk contract en algemene vergoedingen en tips in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.